Majetkový Holding, a.s.
<- Spracovanie osobných údajov - GDPR
.:. Ochrana osobných údajov:


Dňom 25. mája 2018 vstupuje do platnosti všeobecné nariadenie Europského parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, a tiež Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ruší zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu ( č.164/2013 Z.z. a č. 165/2013 Z.z.) a o zrušení smernice 95/46/ES.

V súvislosti s novou legislatívou vypracovala naša spoločnosť Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám týmto predkladáme.

V niektorých prípadoch spracúvania osobných údajov fyzickej osoby bude aj naďalej potrebný súhlas fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov. Podrobnosti o Vašom práve udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov nájdete už v spomínaných zásadách. Vzor súhlasu nájdete tu.

Chceme Vás tiež upozorniť, že máte právo Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať, podrobnosti o Vašom práve odvolať udelený súhlas nájdete už v spomínaných zásadách. Vzor odvolania súhlasu nájdete tu.

Naša spoločnosť v súvislosti s novou legislatívou určila pre oblasť ochrany osobných údajov Zodpovednú osobu, ktorá Vám zodpovie všetky Vaše prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

1) písomne zaslaním listu na adresu spoločnosti:
    Majetkový Holding, a.s.
    Ochrana osobných údajov
    Staromeststká 3
    811 03 Bratislava

2) emailom na adrese gdpr@mholding.sk

3) telefonicky +421/2/335-27-141