Majetkový Holding, a.s.

Sídlo spoločnosti:

Majetkový Holding, a.s.
Staromestská 3
811 03 Bratislava
IČO: 35 823 364
odd. Sa, vložka 2846/B
tel.: +421/2/335-27-111
e-mail: mholding@mholding.sk
web: www.mholding.sk

Spracovania osobných údajov podľa GDPR:

e-mail: gdpr@mholding.sk
tel.: +421/2/335-27-141