Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa konalo dňa 13.08.2020:

Dňa 13.8.2020 o 10:00 sa konalo riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava.

- oznámenie o konaní riadneho valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)

- Zoznam mien osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady spoločnosti (dokument Pdf)

- zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného 13.08.2020 (dokument Pdf)