Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa konalo dňa 12.10.2021:

Dňa 12.10.2021 o 10:00 sa konalo riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v Spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava.

- oznámenie o konaní riadneho valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)

- Výsledky z hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného 12.10.2021 (dokument Pdf)

- Postup pri nadobúdaní vlastných akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s. (dokument Pdf)