Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa konalo dňa 21.06.2022:

Dňa 21.06.2022 o 10:00 sa konalo riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v AUŠPIC restaurant&lounge, Viedenská cesta 24, 851 01 Bratislava.

- oznámenie o konaní riadneho valného zhromaženia Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)

- Výsledky z hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného 21.06.2022 (dokument Pdf)