Majetkový Holding, a.s.
<- VALNÉ ZHROMAŽDENIA / VZ ROKY / HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
.:. Základné informácie a dokumenty k riadnemu VZ, ktoré sa konalo dňa 17.06.2024:

Dňa 17.6.2024 o 10:00 sa konalo riadne valné zhromaždenie Majetkového Holdingu, a.s. v spoločenskom dome CULTUS, Súťažná 18, Bratislava.

- Výsledky z hlasovania riadneho valného zhromaždenia konaného 13.06.2023 (dokument Pdf)

- Informácie k nadobudnutiu vlastných kmeňových akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s. schválený na RVZ spoločnosti   Majetkový Holding, a.s. (dokument Pdf)

- Pozvánka na riadne valné zhromaženie Majetkového Holdingu, a.s. (dokument Pdf)